Doprava zadarmo od 60 eur

Reklamácie a vrátenie tovaru

Bohužiaľ, k nakupovaniu občas patrí aj reklamácia. Vieme, že tento proces je pre Vás nepríjemný, ale budeme sa ho snažiť vyriešiť rýchlo a efektívne k Vašej spokojnosti. Rozlišujeme tri varianty reklamácií a ich jednotlivý priebeh.

Reklamačný poriadok nájdete tu (článok 8): www.villy.sk/obchodne-podmienky

 

1. Reklamácia tovaru

Prosíme Vás, aby ste si tovar ihneď po dodaní skontrolovali, či prišiel nepoškodený a zodpovedá vašej objednávky (pri doručení kuriérom GLS vizuálne skontrolujte doručený balík a ak nesie známky poškodenia, nahláste to priamo u kuriéra). Pokiaľ to tak nie je, okamžite nás kontaktujte (do troch kalendárnych dní po doručení tovaru, najlepšie e-mailom) a uveďte variabilný symbol vašej objednávky (je uvedený na faktúre pri dodávke).

Pre úspešné schválenie takejto reklamácie je dôležitá fotodokumentácia. Je nutné ju urobiť, ak je tovar poškodený alebo rozbitý.

Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby (zo zákona je stanovená na 24 mesiacov a u niektorých výrobkov môže byť výrobcom predĺžená) vyskytne na tovare vada, ktorú považujete za výrobnú, skontrolujte si, prosím, či bol v balení priložený záručný list. Na ňom je opísaný postup reklamácie. Pokiaľ nie sú uvedené žiadne inštrukcie, prosím, kontaktujte nás a my s Vami dohodneme ďalší postup. Vo väčšine prípadov je potrebné doručiť reklamovaný tovar na adresu našej prevádzky, zaslaním alebo osobným doručením počas otváracích hodín. Tovar doručte spolu s vyplneným reklamačným protokol, ktorý nájdete nižšie. Počas záručnej doby máte právo na bezplatné odstránenie vady po doručení tovaru, vrátane príslušenstva, po predložení dokladu o zaplatení. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Reklamovať nie je možné opotrebenie, napríklad otupenie nožov.

Rozhodnutie o reklamácii uskutočníme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte právo na výmenu výrobku za nový.

Reklamácia môže byť ukončená nasledovnými spôsobmi:

   a)    odovzdaním opraveného tovaru,
   b)    výmenou tovaru,
   c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,
   d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
   e)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie Vás budeme informovať ihneď po ukončení reklamačného konania a to telefonicky alebo e-mailom, resp. Vám bude doporučene zaslaný reklamačný protokol.

 

2. Reklamácia dodávky

Prišiel Vám iný tovar ako ste si objednali? To nás veľmi mrzí. Prijmite naše ospravedlnenie a prosím, ihneď nás informujte o vzniknutej situácii a my sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe.

 

3. Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar môžete vrátiť do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Stačí ho primerane zabaliť a odoslať späť na našu adresu prevádzky spolu s číslom objednávky a číslom účtu, kam vám máme vrátiť peniaze. Rovnako je potrebné vyplniť a pribaliť Formulár na odstúpenie od zmluvy. Bude vám vratená suma, ktorú ste za tovar zaplatili, vrátane poštovného (ak bolo uhradené).

Prosím, dodržiavajte tieto zásady:

  • vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo inak znehodnotený,
  • kupujúci doručí vrátený tovar osobne alebo poštou na vlastné náklady na adresu prevádzky predávajúceho.

Pokiaľ bude tovar poškodený, či použitý, môže Vám byť vrátených menej peňazí alebo byť vrátenie odmietnuté.

 

4. Výmena tovaru

Zakúpený tovar môžete vymeniť do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Stačí ho primerane zabaliť a odoslať späť na našu adresu prevádzky spolu s vyplneným formulárom na výmenu tovaru. Je potrebné uviesť, o aký tovar máte záujem. V prípade potreby zaručíme vyzdvihnutie tovaru priamo u Vás kuriérskou službou.